240712942_386098583026411_6951825836919532107_n

Կարինե Վարդանյան — անհատական ցուցահանդես

Հրավիրում ենք Կարինե Վարդանյանի անհատական ցուցահանդեսին՝ սեպտեմբերի 2-ին, ժամը 16։00-ին։

 

Comments are closed.