XX դարի գրաֆիկական արվեստի վարպետնեռը, Վարդգես Բոյաջյանի հավաքածուն։ ՇԱՀԻՆ, ԳԱՌԶՈւ, ԺԱՆՍԵՄ

2019 թ․, Քաշը՝ 436 գ, Էջերի քանակ՝ 109, լեզու՝ հայյերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Add to wishlist
Share
SKU VB0054