FB

«Տեսարաններ առօրյա կյանքից» — ԱնիՌոզ

Հրավիրում ենք ԱնիՌոզի (Նիդեռլանդներ) «Տեսարաններ առօրյա կյանքից» ցուցահանդեսին։ Ցուցահանդեսը բաց է օգոստոսի 13-ից — 26-ը, ժամը 11։00-18։00։

Comments are closed.